A+ R A-

PSM I st w Kowalewie Pomorskim poszukuje nauczycielki/nauczyciela klasy skrzypiec od 1 grudnia 2021 r.

Wymiar zatrudnienia 15/18

Wymagane kwalifikacje: studia drugiego stopnia (mgr) oraz przygotowanie pedagogiczne w specjalności skrzypce. 

CV wraz z dyplomem ukończenia studiów oraz dyplomem ukończenia studium pedagogicznego proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 30 listopada.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminach ustalonych z kandydatami.