A+ R A-

zdalne lekcje

W związku z zawieszeniem prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w PSM I st w Kowalewie Pomorskim, po konsultacjach z nauczycielami wprowadzamy możliwość nauczania zdalnego dla uczniów szkoły muzycznej w Kowalewie Pomorskim.
Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, mający dostęp do internetu, przygotowują materiały dla uczniów (zajęcia online/materiały do przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej/konferencje na fb/whatsup/kontakt telefoniczny,itp.). Wszyscy nasi uczniowie posiadają nr tel do swojego nauczyciela.
Wszyscy nauczyciele przedmiotu instrument główny zgłosili gotowość do przeprowadzenia zdalnych zajęć – kontakt za pośrednictwem nr tel podanego wcześniej uczniom (sposób prowadzenia lekcji po ustaleniach z nauczycielem). Pan K. Kamiński będzie przygotowywał krótkie materiały, ciekawostki z audycji muzycznych oraz kształcenia słuchu, do których linki będziemy udostępniać na stronie szkoły/profilu fb/w dzienniku elektronicznym.
Jednocześnie informujemy, że sekretariat szkoły został zamknięty(praca zdalna z domu). Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej/dziennika elektronicznego lub telefonicznie w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Sypek