A+ R A-

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 7 czerwca 2020 r. wprowadzono zarządzenie dyrektora PSM I st. w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2020 r. dotyczące kontynuacji ograniczenia zajęć w siedzibie szkoły muzycznej, prowadzeniu nauczania na odległość do dnia 7 czerwca 2020 r. oraz zasad przeprowadzenia egzaminów, promocyjnych, końcowych oraz rekrutacji. Zasady prowadzenia zajęć, odnotowywania obecności i wystawiania ocen pozostają bez zmian.

Na podstawie powyższego rozporządzenia wprowadza się również poniższe zasady przeprowadzenia egzaminów końcowych i promocyjnych oraz rekrutacji do szkoły:

  • Zgodnie z § 11bc rozporządzenia zmieniającego, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
  • Zgodnie z § 11ba rozporządzenia oraz zarządzeniem dyrektora PSM I st w Kowalewie Pomorskim termin przeprowadzenia badania przydatności planowany jest na 22 czerwca w godzinach podanych każdemu z kandydatów. Data i godzina badania przydatności wysłana będzie na e-mail podany w formularzu online. Na podstawie danych przesłanych w formularzu online przygotowany będzie przez sekretariat wniosek kandydata i przekazany opiekunowi do zapoznania oraz podpisu przed przystąpieniem podopiecznego do badania przydatności. Termin badania może ulec zmianie ze względów epidemiologicznych i na podstawie kolejnych rozporządzeń MEN lub MKiDN.