A+ R A-

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obostrzeń związanych z COVID-19 od 17 października, informujemy, że zajęcia w naszej szkole (strefa żółta) odbywać się będą wg tych samych zasad obowiązujących od 01 września 2020 (wytyczne dla osób wchodzących do szkoły umieszczone są widocznych miejscach w szkole, przed nią oraz na wszystkich kanałach komunikacji szkoły).
W przypadku wejścia w strefę czerwoną wg aktualnych wytycznych MZ,MEN nauczanie w naszej szkole również nie ulegnie zmianie. Zmianom podlegają szkoły wyższe i ponadpodstawowe.