A+ R A-

Przesłuchania techniczne I półrocze

Obowiązują wszystkich uczniów od klasy 2/C4 i klasy 4/C6

Program przesłuchania na dany instrument zgodny ze szkolnym programem nauczania (minimum 1 gama i etiuda)

 

27.10.2020 r.

Komisja: G. Weręgowski, R. Stolarczyk, M. Tomaszewicz

Klasa FLETU godz. 14:00

Klasa PERKUSJI godz. 14:20

Klasa AKORDEONU godz. 14:40

28.10.2020 r.

Komisja: K. Sypek, K. Dereszyńska, J. Gajdecki, Ł. Ignac

Klasa KOTRABASU godz. 17:00

Klasa SKRZYPIEC godz. 18:00

Klasa FORTEPIANU (KLASA J. Gajdeckiego)  godz. 19:00

Klasa TRABKI godz. 18:45

 

29.10.2020 r.

Komisja: K. Papierska, Z. Zalewska, E. Witczak

Klasa WIOLONCZELI godz. 17:00

Klasa SAKSOFONU I KLARNETU godz. 17:45

Klasa GITARY godz. 18:00

Klasa FORTEPIANU (KLASA K. Papierskiej)  godz. 19:00