A+ R A-

26.02.2020 r. miało miejsce Zebranie Rodziców w PSM I st. w Kowalewie Pom.  Na zebraniu przedstawiono obecną sytuację prawną i finansową szkoły wraz z planami rozwojowymi oraz uaktualnionym planem pracy na drugie półrocze. W związku z komplikacjami związanymi z wyjazdami zagranicznymi, przygotowujemy się do wyboru wyjazdu na koncert w Polsce. Propozycje przesłane będą niebawem.