A+ R A-

Organa szkoły

Dyrektor-Krzysztof Sypek

Rada Pedagogiczna (nauczyciele szkoły)

 

Rada Rodziców 2019/2020

Przewodnicząca Szczuka Anna, Wiceprzewodnicząca Osiadacz Julia, Skarbnik Stasiak Robert

Komisja rewizyjna - przewodnicząca Mochalska Bożena, członek Heinig Małgorzata

 

Samorząd Uczniowski 2019/2020
Adrian Łęgowski-przewodniczący
Mikołaj Kuźniar-wiceprzewodniczący
Zuzanna Rusinek-skarbnik

 

Organ Prowadzący: Powiat Golubsko-Dobrzyński

Organ Nadzoru Pedagogicznego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jego organ sprawujący nadzór Centrum Edukacji Artystycznej