A+ R A-

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń  w roku szkolnym 2019/2020

02.09.Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 18:00

9.09, godz. 18:00 – zebranie rodziców

23.09, godz. 18:00 – zebranie samorządu uczniowskiego

14.10 godz. 16:00 uroczysta Rada Pedagogiczna  z okazji Dnia Edukacji Narodowej

28-31.10 – przesłuchania techniczne (gama i etiuda)

29.10, godz. 14:00 – fortepian, godz. 14.30 –gitara, godz. 15:30 – skrzypce, wiolonczela,  kontrabas, 16.30 – perkusja, godz. 17.00 – akordeon, flet, klarnet, saksofon

01.11 – dzień wolny

12.11 – godz. 17:00 II konkurs i koncert z okazji Dnia Niepodległości

25-29.11 – wywiadówki (spotkania z rodzicami po zajęciach indywidualnych i grupowych)

06.12 – popisy, koncerty Mikołajkowe

23.12-06.01 – Przerwa świąteczna 

17 i 19.12- przesłuchania półroczne

17 lub 19.12, godz. 14:00 – fortepian, godz. 14.30 –gitara, godz. 15:30 – skrzypce, wiolonczela,  kontrabas, 16.30 – perkusja, godz. 17.00 – akordeon, flet, klarnet, saksofon

20.01 – Rada Pedagogiczna, godz.14:00

20.01 godz. 18:30 – koncert świąteczno-noworoczny – MGOK Kowalewo 

21.01– wyjazd na koncert do Bydgoszczy 

Plan wydarzeń:

27.01-09.02  – ferie zimowe

17-19.02 – przesłuchanie szkolne uczniów przystępujących do CEA (wyłącznie uczniowie wymagający dodatkowego przesłuchania)

26.02, godz. 18:00 – zebranie rodziców

22.01, 11.02 – warsztaty – edytory nut. Przygotowanie K. Kamiński

PRZESŁUCHANIA CEA- wg informacji na stronie CEA

06.03 – koncerty z okazji Dnia Kobiet

17.02, godz. 16:00 – zebranie samorządu uczniowskiego

24-27.03 – przesłuchania techniczne (gama i etiuda)

24.03, 16.30 – perkusja, godz. 17.00 – akordeon, flet,

25.03, godz. 14:00 – fortepian, godz. 15:30 – skrzypce, wiolonczela,  kontrabas, 16.30 – perkusja, godz. 17.00 – akordeon, flet, klarnet, saksofon

27.03, godz. 14:00 – fortepian, godz. 14.30 –gitara, godz. 17.00 –flet, klarnet, saksofon

02.04 - Konkurs Pianistyczny w Szafarni

6-7.04– V Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy 

09-14.04 - dni wolne. Wiosenna przerwa świąteczna

30.04-03.05 - dni wolne

04.05 – termin podania informacji  do sekretariatu o osobach zagrożonych nieklasyfikowaniem

11-13.05 - audycje dla wybranych szkół i przedszkoli

18.05 – badanie przydatności do szkoły godz.17:00

26.05 – koncerty z okazji Dnia Mamy i Taty. 

25-29.05 – wywiadówki (spotkania z rodzicami po zajęciach indywidualnych i grupowych)

3.06- przesłuchania końcowo roczne

godz. 12.00 –flet, klarnet, saksofon, 12:30 – fortepian, 13.30 –gitara, godz. 14:00 – skrzypce, wiolonczela,  kontrabas, godz. 15.30 – perkusja, godz.16:30 godz. akordeon

10.06 Rada Pedagogiczna, godz.14:00, Festiwal Muzyki Kameralnej – Konkurs (godz. 16:00)i Koncert (godz. 18:00) uczniów szkoły muzycznej i laureatów konkursu Kowalewo – MGOK

11-12.06-dni wolne 

26.06- Zakończenie i rozdanie świadectw godz.18:00