A+ R A-

Od przyszłego poniedziałku, tj. 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r. wprowadzone zostanie nauczanie zdalne. Zajęcia odbywać się będą wg dotychczasowego planu zajęć.
Loginy do platformy MS Teams zostały do Państwa wysłane na przełomie sierpnia i września. Proszę o sprawdzenie i zgłoszenie do jutra (16.12) do godz. 14:00 ewentualnych problemów z logowaniem. Zarządzenie dotyczące nauczania zdalnego zostało przesłane w wiadomości na dzienniku elektronicznym.