A+ R A-

Kalendarium wydarzeń

Plan pracy w roku szkolnym 2021/2022

01.09.Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 17:00 i 18:00

29.09, godz. 16:00 – zebranie i wybory Samorządu Uczniowskiego

29.09, godz. 18:00 – zebranie i wybory Rady Rodziców

13.10 – 18:00 – pasowanie uczniów klasy pierwszej

14.10 godz. 16:00 uroczysta Rada Pedagogiczna  z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

27-29.10 – przesłuchania techniczne (gama i etiuda)

10.11 – godz. 17:00 III konkurs i koncert z okazji Dnia Niepodległości

06.12 – koncert Mikołajkowy

15-17.12- przesłuchania półroczne

23.12-02.01 – Przerwa świąteczna

12.01 – Rada Pedagogiczna, godz.15:00

12.01 godz. 18:30 – koncert noworoczny – MGOK Kowalewo

styczeń – wyjazd na koncert studentów AM do Bydgoszczy

17.01-30.01  – ferie zimowe

******************************************************************

02.02 – warsztaty – edytory nut, mini studio nagrań

09.02, godz. 18:00 – zebranie rodziców

09.02, godz. 17:00 – zebranie samorządu uczniowskiego

08.03 – 17.00 koncerty z okazji Dnia Kobiet

05.04 godz. 16:30-17:30 – badanie jakości CEA z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Test w szkole.

10.04 – udział w obchodach katastrofy smoleńskiej

16-18.03 – przesłuchania techniczne (gama i etiuda)

14-19.04 - dni wolne. Wiosenna przerwa świąteczna

02-03.05 - dni wolne (1 dzień dyrektorski)

9-10.05– VIII Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy i konferencja dla kontrabasistów

09-13.05 – wywiadówki (spotkania z rodzicami po zajęciach indywidualnych i grupowych)

17-19.05 - audycje dla wybranych szkół i przedszkoli

20.05 – drzwi otwarte

25-27.05 – badanie przydatności do szkoły godz.17:00

26.05 – godz.18:00 - koncerty z okazji Dnia Mamy

25.05- przesłuchania końcoworoczne

08.06 godz.14:00 Rada Pedagogiczna, ,

15.06 godz. 15:00 – III Festiwal Muzyki Kameralnej – Konkurs Kowalewo – MGOK

16-17.06 - dni wolne (1 dzień dyrektorski)

24.06- Zakończenie i rozdanie świadectw godz.19:00