A+ R A-

Dokumentacja szkolna (statut, zarządzenia, regulaminy, informacje o szkole, itp.) dostępna jest w

 Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij w link)

Adres skrytki na platformie ePUAP: /PSMKowalewo/SkrytkaESP

Identyfikator w ePUAP: PSMKowalewo

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176). Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania szkoły, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim

Adres: ul. Odrodzenia 7

87-410 Kowalewo Pomorskie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (kliknij w link i pobierz pdf)