A+ R A-

Konkurs Piosenek i Utworów Patriotycznych

 

Cele konkursu:

          Celem konkursu jest motywowanie oraz promocja uzdolnionych wokalistów oraz instrumentalistów uczących się w szkole muzycznej I stopnia w Kowalewie Pom. oraz krzewienie wartości patriotycznych i popularyzację tradycyjnych pieśni patriotycznych.

Uczestnicy:

Konkurs odbywa się bez podziału na grupy.

Uczestnikami konkursu mogą być soliści lub dowolne zespoły składające się z uczniów lub uczniów i nauczycieli PSM I ST w Kowalewie Pom.

Program:

Uczestnicy prezentują jeden utwór z proponowanego zbioru pieśni patriotycznych – Śpiewnik Pieśni Patriotycznych PWM 2015 r. dostepny poniżej w wersji elektronicznej lub wybranego spoza zbioru.

Komisja konkursowa:

W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele szkoły. Przewodniczącym komisji jest dyrektor PSM I ST w Kowalewie Pom. – Krzysztof Sypek.

O przyznaniu i podziale nagród decyduje komisja konkursowa.

Nagrody:

Komisja przyznaje pierwszą, drugą i trzecią nagrodę oraz nagrodę publiczności(głosowanie publiczności).

Postanowienia końcowe:

  • Wszelkie informacje o konkursie udostępnione są na stronie internetowej www.muzyczna-kowalewo.pl, zakładka Konkurs Pieśni i Utworów Patriotycznych.
  • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie PSM I st w Kowalewie Pomorskim.
  • Limit zgłoszeń-20. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Maksymalny czas trwania występu 5 minut

Regulamin

 

Śpiewnik

Zdjęcia z 2019 roku: