A+ R A-

Mobilne studio nagrań


Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje projekt dofinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność pn. "Mobilne studio nagrań".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących działań: 
1.    Zakup wyposażenia studia nagrań umiejscowionego w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
2.    Zakup sceny umiejscowionej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim
3.    Szkolenie z podstawowej obsługi programu do edycji audio i wideo oraz obsługi urządzeń 

Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 144 025,00 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 100,00% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 140 025,00 zł.