A+ R A-

Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024 

31 maja godz. 17:00 zapraszamy na badanie przydatności do szkoły muzycznej. Termin dodatkowy 15 czerwca.

Termin składania dokumentów do 30 maja 2023 r.

PLAKAT REKRUTACJA 2023

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o naszej szkole z 2021 roku:

lub z 2020 roku na Youtube: 

Możesz również osobiście zobaczyć jak wygląda obecnie szkoła oraz jej przyszła siedziba. Zapraszamy do odwiedzenia po wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu.

Chętnie oprowadzi Cię pracownik szkoły lub dyrektor.

Możesz zobaczyć jak wyglądają lekcje podczas drzwi otwartych, które odbędą się 26 MAJA 2023  roku.

 W trzech krokach możesz zostać uczniem publicznej szkoły muzycznej:


1. Wypełnij  wniosek dostępny poniżej Wniosek i zaświadczenie lekarskie (kliknij i pobierz). Wcześniej zapoznaj się ze specyfiką zajęć i obowiązków wynikających z podjęcia nauki w publicznej szkole muzycznej-informacje prawne, wymagania, podstawa programowa, itp. dostępne na stronie Centrum Edukacji Artystycznej-organu sprawującego nadzór pedagogiczny www.cea-art.pl 

2. Dostarcz wniosek oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej do 30 maja.

3. Przystąp do badania przydatności 31 maja o godz. 17:00. Termin dodatkowy 15 czerwca godz. 17:00

Termin składania dokumentów do 30 maja 2023 r.

BADANIE PRZYDATNOŚCI

Kandydat wykonuje następujące ćwiczenie stanowiące wymagania rekrutacyjne:

 • Zaśpiewał fragment piosenki przygotowanej samodzielnie przed badaniem
 • Powtórzył głosem dźwięki grane na fortepianie
 • Rozpoznał czy grane jest jeden czy więcej dźwięków
 • Powtórzył głosem fragment melodii zagranej lub zaśpiewanej przez prowadzącego badanie
 • Powtórzył ćwiczenie zaprezentowane przez prowadzącego badanie rytmiczne klaszcząc lub grając na bębenku

Komisja stwierdza, że kandydat posiada predyspozycje do gry na instrumencie po wykonanych ćwiczeniach i rozmowie z kandydatem. 

 

Szczegółowe warunku rekrutacji określa REGULAMIN (kliknij i pobierz)

 

WNIOSEK ONLINE dostępny po kliknięciu w ten link

(PODPISZESZ GO W PÓZNIEJSZYM TERMINIE W SZKOLE)

Poza wypełnionym WNIOSKIEM każdy z kandydatów zobowiązany jest do dostarczenia ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (od lekarza rodzinnego). Wzór znajduje się w poniższym (PDF) WNIOSKU KANDYDATA.

   Poniżej możesz ściągnąć WNIOSEK (PDF) wraz z zaświadczeniem. Wypełnij tradycyjnie: rodzic(str. 1, 2 ), lekarz (str.3) i dostarcz PODPISANY do sekretariatu przed badaniem przydatności.

WNIOSEK KANDYDATA DO POBRANIA (KILKNIJ I POBIERZ PDF)

Puste, wydrukowane wnioski do wypełnienia dostępne są również w szkole w godzinach pracy sekretariatu pon.-pt. 12:00-20:00.

 Nie wymagamy żadnego przygotowania muzycznego. Szkoła muzyczna ma za zadanie rozwijanie talentów muzycznych, które drzemią w większości dzieci i młodzieży. Podczas badania przydatności do szkoły muzycznej prosimy o zaśpiewanie krótkiego fragmentu piosenki wybranej przez kandydata oraz badamy poczucie rytmu, słuch muzyczny.

 

NAUKA W PUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ JEST BEZPŁATNA.

   Prywatne lekcje lub prywatne szkoły muzyczne nie zapewniają tak kompleksowego rozwoju umiejętności i wiedzy muzycznej, ponieważ szkoły te najczęściej nie prowadzą lekcji z tak wielu przedmiotów artystycznych podczas całego procesu edukacyjnego, jak ma to miejsce w publicznych szkołach muzycznych. Program nauczania w publicznej szkole muzycznej jest realizowany według podstawy programowej dla szkół artystycznych, przygotowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysoki poziom oraz końcowe efekty nauczania są monitorowane przez organ nadzoru pedagogicznego-Centrum Edukacji Artystycznej, co zapewnia uczniom dostęp do nauczycieli o specjalistycznych kwalifikacjach pedagogicznych (absolwenci Akademii Muzycznych w danej specjalności), którzy przyjeżdżają do naszej szkoły z Torunia oraz Bydgoszczy, gdzie kontynuują swój rozwój artystyczny pracując w profesjonalnych orkiestrach symfonicznych, kameralnych oraz projektach zagranicznych. 

   Możesz uczyć się gry na takich instrumentach jak: skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa, flet, klarnet/saksofon, trąbka, fortepian, akordeon, perkusja.

Jeśli chcesz pomóc szkole:
a) pobierz i udostępnij nasz post z facebook 
i/lub
b) pobierz plakat(kliknij w link)-KOLEJNY DOSTĘPNY OD STYCZNIA, wydrukuj i powieś plakat w Twoim sąsiedztwie. Wydrukowane plakaty dostępne są również w sekretariacie dla wszystkich, którzy chcą pomóc w akcji rekrutacyjnej do szkoły muzycznej w Kowalewie Pomorskim.

ROZKŁAD ZAJĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

   W naszej szkole nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim, w zależności od wieku kandydata zapisywanego do szkoły. Zajęcia odbywają się popołudniami od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00. Plany zajęć indywidualnych oraz część zajęć grupowych ustalane są na spotkaniach organizacyjnych we wrześniu, po otrzymaniu informacji o planach w szkołach ogólnokształcących.

1 godzina lekcyjna = 45 minut                      2/3 godziny lekcyjnej = 30 minut                                  1/3 godziny lekcyjnej = 15 minut

Cykl szescioletni:

Do cyklu sześcioletniego mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli 6 lat (proponujemy zacząć od wieku 7 lat) i nie przekroczyli 10 roku życia. Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - III : 2 razy 2/3 godziny lekcyjnej (pół godziny zegarowej) tygodniowo
 • w klasach IV - VI :2 razy 1 godzina lekcyjna (45 minut) tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasach I - III :

  - kształcenie słuchu (2 razy 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

  - rytmika (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 • w klasie IV : 

            - kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

            - audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

            - chór lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasach V - VI :

            - kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

            - audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

            - fortepian dodatkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)-nie dotyczy uczniów klasy fortepianu

            - chór lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

Cykl czteroletni

    Do cyklu czteroletniego mogą być przyjęci kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia. Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

w klasach I - IV: 2 godziny lekkcyjne tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasie I :

  - kształcenie słuchu (2 razy 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 • w klasie II : 

            - kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

            - audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

            - chór lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasach III - VI :

            - kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

            - audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

            - fortepian dodatkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)-nie dotyczy uczniów klasy fortepianu

            - chór lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)