A+ R A-

O szkole

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim należy do sieci publicznych szkół artystycznych, które są prowadzone przez samorządy pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Szkoły artystyczne umożliwiają szczególnie uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży zindywidualizowane kształcenie w poszczególnych dziedzinach sztuki.

Szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy odrębny, w stosunku do kształcenia ogólnokształcącego system, za który odpowiada minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Program nauczania jaki jest oferowany w szkole muzycznej to kompleksowa nauka w dziedzinie edukacji artystycznej. Poza wybranym przez ucznia instrumentem głównym, nauczanie odbywa się również na lekcjach kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, chóru, orkiestry lub zespołu kameralnego. W szkole muzycznej w Kowalewie Pomorskim uczymy gry na takich instrumentach jak: skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa, fortepian, akordeon, flet, saksofon, klarnet, trąbka, gitara, perkusja.

Liczne osiągnięcia uczniów na konkursach ogólnopolskich są dowodem na wysoki poziom nauczania, jaki obecnie oferuje szkoła dzięki kadrze pedagogicznej, która uczy w naszej szkole. Stanowią ją artyści w większości z Torunia i Bydgoszczy współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi zespołami muzycznymi, orkiestrami. Część z nich jest również wykładowcami na akademiach muzycznych oraz uniwersytetach, które to doświadczenie pozwala na zaoferowanie uczniom edukacji artystycznej na najwyższym dostępnym w Polsce poziomie.

Bogata oferta wydarzeń szkolnych oraz wychodzących poza mury budynków szkół, w których gości szkoła muzyczna pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu o imprezy dostępne dla szerszej grupy osób, chcącej zasmakować kultury na wysokim poziomie. Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez szkołę oraz współpracujące z nią Stowarzyszenie Miłośników Kultury.

Nie wymagamy żadnego wcześniejszego przygotowania muzycznego. Naszym zadaniem jest wyłowienie uczniów z predyspozycjami do gry na poszczególnych instrumentach i ukształtowanie w nich zamiłowania do muzyki oraz przygotowanie najlepszych z nich do wykonywania wymagającego, ale dającego dużą satysfakcję zawodu – profesjonalnego artysty muzyka. Serdecznie zapraszamy.