A+ R A-

PROJEKT Plan pracy w roku szkolnym 2022/2023.

Prosimy Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski o zapoznanie się z projektem i zgłoszenie ewentualnych uwag do 30 sieprnia 2022 r.

01.09.Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 17:00 i 18:00

21.09, godz. 18:00 – zebranie i wybory Rady Rodziców

21.09, godz. 16:00 – zebranie i wybory Samorządu Uczniowskiego

12.10 – 18:00 – pasowanie uczniów klasy pierwszej

14.10 godz. 16:00 uroczysta Rada Pedagogiczna  z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

26-28.10 – przesłuchania techniczne (gama i etiuda)

31.10 – dzień wolny - dyrektorski

09.11 – godz. 17:00 IV konkurs i koncert z okazji Dnia Niepodległości

06.12 – koncert Mikołajkowy – org. R. Stolarczyk

23.12-01.01 – Przerwa świąteczna

23-25.01- przesłuchania półroczne

26.01 – Rada Pedagogiczna, godz.14:00

26.01 godz. 18:30 – koncert noworoczny MGOK. Prowa. A. Maciołek, J. Gajdecki

30.01-12.02  – ferie zimowe

******************************************************************

02.03 godz. 15:30– warsztaty – edytory nut org. K. Kamiński

08.03, godz. 17:30 – zebranie rodziców

08.03, godz. 17:00 – zebranie samorządu uczniowskiego

08.03 – 18.00 koncerty z okazji Dnia Kobiet – org. J. Gajdecki, Ł. Ignac

29-31.03 – przesłuchania techniczne (gama i etiuda)

………….. – badanie jakości CEA z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów ostatnich klas. Test w szkole.

10.04 – udział perkusisty-werblisty w obchodach katastrofy smoleńskiej

06-11.04 - dni wolne. Wiosenna przerwa świąteczna

24-25.04–IX Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy oraz konferencja i warsztaty metodyczne dla kontrabasistów

01-05.05 - dni wolne (3 dni dyrektorskie)

09-13.05 – wywiadówki (spotkania z rodzicami po zajęciach indywidualnych i grupowych)

17-19.05 - audycje dla wybranych szkół i przedszkoli

19.05 – drzwi otwarte, piknik

26.05 – godz.18:00 - koncerty z okazji Dnia Mamy – org. A. Maciołek, M. Gumiela

31.05 – badanie przydatności do szkoły godz.17:00

5-6.06 - przesłuchania końcoworoczne

07.06 godz.14:00 Rada Pedagogiczna,

8-9.06 - dni wolne (1 dzień dyrektorski)

14.06 – VIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny w Szafarnii SOLO i w DUECIE

15.06 godz. 15:00 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej w Kowalewie Pomorskim– MGOK

23.06- Zakończenie i rozdanie świadectw godz.18:00