A+ R A-

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2023/2024.

31 sierpnia 2023 r. o godz. 13:30 zapraszamy na badanie przydatności do szkoły muzycznej w ramach rekrutacji uzupełniającej. Termin składania dokumentów do 30 sierpnia 2023 r.

Wzory dokumentów, regulamin rekrutacji oraz informacje dodatkowe znajdują się na stronie szkoły www.muzyczna-kowalewo.pl w zakładce REKRUTACJA.