A+ R A-

RODO

Inspektor ochrony danych - Liliana Kwas

Kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO)-,,Rozporządzenie’,

Informuje, że:

  • Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Odrodzenia 7 w Kowalewie Pomorskim 87-410;  +48 535353786
    adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)   wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rodo w z związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz.2159 ze zm.),

b)   realizacji zadań związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit. e Rodo związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, portalu społecznościowym, portalu You Tube, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo.

c)   oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Rodo.

3.   Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w Publicznej Szkole Muzycznej w Kowalewie Pomorskim.

4.   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5.   Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.   Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych będą także podmioty, z którymi placówka zawarła umowy powierzenia, w zakresie wspierania serwisów internetowych     (m in. dziennik elektroniczny), narzędzi informatycznych , takich jak  Microsoft Office 365 (ułatwiających komunikację i naukę zdalną).

7.   Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8.   Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla placówki.

9.   Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.